سایه آموزش ارسال امتحان امتحانات اخبار اجتماعی

سایه: آموزش ارسال امتحان امتحانات اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سوالات امتحان نهایی از &quot/ لو رفته بود، اتاق تکثیر&quot، دستگیری عامل تخلف ، آموزش و پرورش

تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود. 

سوالات امتحان نهایی از &quot/ لو رفته بود، اتاق تکثیر&quot، دستگیری عامل تخلف ، آموزش و پرورش

آموزش و پرورش: سوالات امتحان نهایی از "اتاق تکثیر" لو رفته بود/دستگیری عامل تخلف

عبارات مهم : آموزش

تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از اجرای فرآیند تازه در توزیع و ارسال برگه های امتحانات نهایی بمنظور جلوگیری از لو رفتن سوالات خبر داد.

عبدالرسول عمادی (رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش) در گفت وگو با ایلنا راجع به لو رفتن سوالات امتحان نهایی در هفته گذشته و اجرایی شدن یک فرآیند تازه در خصوص تکثیر سوالات گفت: فرآیند تکثیر سوالات و ارسال آن یک فرآیند حفاظت شده، امنیتی و چند لایه هست. یعنی اتاق های تکثیر مجهز به خنثی کننده امواج گوشی تلفن همراه هستند. همچنین حراست در اتاق تکثیر حضور دارد. علاوه بر آن پیش از اینکه مسئولان وارد اتاق تکثیر شوند، اتاق چک خواهد شد و خودشان باید بدون وسایل الکترونیکی بیایند در واقع به نوعی قرنطینه می شوند.

سوالات امتحان نهایی از &quot/ لو رفته بود، اتاق تکثیر&quot، دستگیری عامل تخلف ، آموزش و پرورش

وی ادامه داد: سوالات بعد از تکثیر، پاکت گذاری شده است و تحت الحفظ به حوزه های اجرایی ارسال می شود. علی رغم همه این تمهیدات امنیتی در 40، 50 اتاق تکثیر که در سراسر کشور داریم، متاسفانه خطایی در هفته گذشته رخ داد، ولی وقت سوءاستفاده از برگه زیاد نبود و در حد محدودی این چند پرسش از اتاق تکثیر خارج شد.

رئیس مرکز سنجش از دستگیر عامل این اتفاق خبر داد، گفت: بلافاصله عامل این کار شناسایی شد. ما کدهای مشخصی در برگه های پرسش داریم که بر اساس آن کدگذاری می توانیم محل وقوع اشتباه را پیدا کنیم، بنابراین محل وقوع سریعا شناسایی و عامل این تخلف دستگیر شد و پیگیری های قضایی در مورد این شخص نیز در حال انجام است.

تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود. 

عمادی با توضیح روند تازه تکثیر سوالات گفت: بلافاصله بعد از این اتفاق ما فرآیند ارسال پرسش های امتحانی را بازطراحی کردیم، یعنی ظرف سه روز طرحی که جهت یکی دو دوره بعد قرار بود، انجام دهیم را پیاده سازی کردیم. با از بین بردن اتاق های تکثیر به عنوان واسطه ارسال پرسش به حوزه اجرا، فرآیند ارسال را عوض کردن دادیم به این صورت که سوالات را مستقیما به حوزه های امتحانی می فرستیم.

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید ساعت 7:30 در حوزه اجرا حاضر باشند و درب حوزه های امتحانی همان ساعت بسته می شود. اگر کسی بعد از ساعت 7:30 مراجعه کند درب به روی او باز نمی شود. همان موقع هم یعنی راس ساعت 7:30 رمز سوالات در اختیار مدیران حوزه های اجرا قرار می گیرد و پرسش را در فاصله نیم ساعت آماده سازی و ساعت 8 امتحان شروع می شود.

عمادی ادامه داد: این فرآیند را امروز در سراسر کشور اجرایی کردیم و خوشبختانه فرآیند موفقی بود و می تواند مانع همه سودجویان احتمالی شود. در واقع خطایی که می توانست اتفاق بیافتد در اتاق تکثیر بود و ما در حال حاضر حتی یک برگه را هم خارج از حوزه امتحان تکثیر نمی کنیم. در حوزه و جایی که دانش آموز سر جلسه حضور دارد اوراق تکثیر می شود، اینگونه دیگر جای هیچ سواستفاده ای وجود ندارد.

سوالات امتحان نهایی از &quot/ لو رفته بود، اتاق تکثیر&quot، دستگیری عامل تخلف ، آموزش و پرورش

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در آخر راجع به آینده امتحانی که سوالاتش لو رفته، گفت: این امتحان قابل قبول هست. تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود. از این رو دانش آموزان امکان سوءاستفاده زیادی از برگه سوالات لو رفته را نداشتند و در واقع نتوانسته تاثیری در آینده امتحان بگذارد.رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش از اجرای فرآیند تازه در توزیع و ارسال برگه های امتحانات نهایی بمنظور جلوگیری از لو رفتن سوالات خبر داد.

عبدالرسول عمادی (رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش) در گفت وگو با ایلنا راجع به لو رفتن سوالات امتحان نهایی در هفته گذشته و اجرایی شدن یک فرآیند تازه در خصوص تکثیر سوالات گفت: فرآیند تکثیر سوالات و ارسال آن یک فرآیند حفاظت شده، امنیتی و چند لایه هست. یعنی اتاق های تکثیر مجهز به خنثی کننده امواج گوشی تلفن همراه هستند. همچنین حراست در اتاق تکثیر حضور دارد. علاوه بر آن پیش از اینکه مسئولان وارد اتاق تکثیر شوند، اتاق چک خواهد شد و خودشان باید بدون وسایل الکترونیکی بیایند در واقع به نوعی قرنطینه می شوند.

تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود. 

وی ادامه داد: سوالات بعد از تکثیر، پاکت گذاری شده است و تحت الحفظ به حوزه های اجرایی ارسال می شود. علی رغم همه این تمهیدات امنیتی در 40، 50 اتاق تکثیر که در سراسر کشور داریم، متاسفانه خطایی در هفته گذشته رخ داد، ولی وقت سوءاستفاده از برگه زیاد نبود و در حد محدودی این چند پرسش از اتاق تکثیر خارج شد.

رئیس مرکز سنجش از دستگیر عامل این اتفاق خبر داد، گفت: بلافاصله عامل این کار شناسایی شد. ما کدهای مشخصی در برگه های پرسش داریم که بر اساس آن کدگذاری می توانیم محل وقوع اشتباه را پیدا کنیم، بنابراین محل وقوع سریعا شناسایی و عامل این تخلف دستگیر شد و پیگیری های قضایی در مورد این شخص نیز در حال انجام است.

سوالات امتحان نهایی از &quot/ لو رفته بود، اتاق تکثیر&quot، دستگیری عامل تخلف ، آموزش و پرورش

عمادی با توضیح روند تازه تکثیر سوالات گفت: بلافاصله بعد از این اتفاق ما فرآیند ارسال پرسش های امتحانی را بازطراحی کردیم، یعنی ظرف سه روز طرحی که جهت یکی دو دوره بعد قرار بود، انجام دهیم را پیاده سازی کردیم. با از بین بردن اتاق های تکثیر به عنوان واسطه ارسال پرسش به حوزه اجرا، فرآیند ارسال را عوض کردن دادیم به این صورت که سوالات را مستقیما به حوزه های امتحانی می فرستیم.

وی تصریح کرد: دانش آموزان باید ساعت 7:30 در حوزه اجرا حاضر باشند و درب حوزه های امتحانی همان ساعت بسته می شود. اگر کسی بعد از ساعت 7:30 مراجعه کند درب به روی او باز نمی شود. همان موقع هم یعنی راس ساعت 7:30 رمز سوالات در اختیار مدیران حوزه های اجرا قرار می گیرد و پرسش را در فاصله نیم ساعت آماده سازی و ساعت 8 امتحان شروع می شود.

عمادی ادامه داد: این فرآیند را امروز در سراسر کشور اجرایی کردیم و خوشبختانه فرآیند موفقی بود و می تواند مانع همه سودجویان احتمالی شود. در واقع خطایی که می توانست اتفاق بیافتد در اتاق تکثیر بود و ما در حال حاضر حتی یک برگه را هم خارج از حوزه امتحان تکثیر نمی کنیم. در حوزه و جایی که دانش آموز سر جلسه حضور دارد اوراق تکثیر می شود، اینگونه دیگر جای هیچ سواستفاده ای وجود ندارد.

رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش در آخر راجع به آینده امتحانی که سوالاتش لو رفته، گفت: این امتحان قابل قبول هست. تشخیص ما این است که برگه امتحانی لو رفته تنها مشمول بر یک سوم تمام سوالات امتحان بوده و از طرفی زمانی کمی تا امتحان باقی مانده بود. از این رو دانش آموزان امکان سوءاستفاده زیادی از برگه سوالات لو رفته را نداشتند و در واقع نتوانسته تاثیری در آینده امتحان بگذارد.

واژه های کلیدی: آموزش | ارسال | امتحان | امتحانات | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog